ARVONLISÄVEROTTOMUUS

Yksityiset yritykset voivat myydä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti, jos:

  • toiminta on sosiaaliviranomaisten valvomaa
  • palvelu myydään sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle (jonka toimintakyky on alentunut esimerkiksi iän tai sairauden takia)
  • yritys (tai kunta) on tehnyt palvelusuunnitelman ja palvelusopimuksen asiakkaan kanssa.
  • yrityksellä on palvelujen laadusta vastaava vastuuhenkilö sekä omavalvontasuunnitelma
Voit ostaa yksityisiä sosiaalihuoltopalveluja arvonlisäverottomasti, mikäli toimintakykysi on alentunut esimerkiksi ikääntymisen tai sairauden myötä. Mikäli et ole oikeutettu palveluseteleihin tai et ole hakeutunut julkisen sosiaalihuollon piiriin, on yrittäjän tehtävä arvioida, oletko toimintakykysi alentumisen myötä oikeutettu ostamaan palveluita verottomasti. 

Kotisairaanhoito ja keskusteluapu ovat aina arvonlisäverottomia.

RaiKun Kotipalvelu (Hyvinvointipalvelu RaiKu Tmi Raija Kanto) on Lapin Aluehallintoviraston hyväksymä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja.