OMAISHOITAJAN SIJAISUUS

Teet arvokasta työtä omaishoitajana toimiessasi. Muistathan kuitenkin, että sinun tulee huolehtia myös omasta hyvinvoinnistasi ja jaksamisestasi.  

Tulen sijaistamaan sinua 1-2 tunniksi kerrallaan kotiinne, mikä mahdollistaa sinulle pienen irtautumisen omaishoitajan roolista arjen keskellä.

Käynnin aikana voin olla läheisesi seurana ja huolehtia hänen hoidollisista tarpeistaan. 

Varaathan ajan ajoissa. Jos haluat, voin sijaistaa sinua kertaluonteisesti tai voimme varata useamman ajan etukäteen valmiiksi kalenteriin.